Kết quả xổ Số Miền Nam

Mạng xổ số Việt Nam - Vietnam Lottery Online - Trang thành viên Xổ số Minh Ngọc - www.xổsố.net

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

 

Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/11/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/08/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0023
  B
  1072
  C
  8769
  D
  9420
  E
  5815
  G
  9073
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  G
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00722 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0023
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5815
 • 9073
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1072
 • 8769
 • 9420
 • 0 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 023
 • 9 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 37 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4926
   B
   5604
   C
   6694
   D
   4142
   E
   8154
   G
   2695
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00721 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5604
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6694
 • 8154
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4926
 • 4142
 • 2695
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 604
 • 4 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 53 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3358
   B
   8417
   C
   3933
   D
   2783
   E
   9726
   G
   5141
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00720 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5141
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2783
 • 3358
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8417
 • 3933
 • 9726
 • 0 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 141
 • 7 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 60 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6788
   B
   4629
   C
   1605
   D
   6384
   E
   6605
   G
   4906
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00719 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4629
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6788
 • 4906
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1605
 • 6384
 • 6605
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 629
 • 5 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 68 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4514
   B
   6393
   C
   6796
   D
   4562
   E
   9884
   G
   3080
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00718 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6393
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4562
 • 3080
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4514
 • 6796
 • 9884
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 393
 • 2 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 40 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/08/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8967
   B
   2912
   C
   5565
   D
   6240
   E
   3961
   G
   7850
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00717 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3961
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2912
 • 7850
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8967
 • 5565
 • 6240
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 961
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 74 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0289
   B
   3298
   C
   7990
   D
   0750
   E
   1500
   G
   0786
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00716 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7990
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3298
 • 0786
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0289
 • 0750
 • 1500
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 990
 • 17 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 138 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8665
   B
   1402
   C
   5774
   D
   8217
   E
   2041
   G
   6416
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00715 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2041
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5774
 • 1402
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8665
 • 8217
 • 6416
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 041
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 184 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0797
   B
   6077
   C
   8734
   D
   9002
   E
   2324
   G
   2239
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00714 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6077
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2324
 • 0797
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8734
 • 9002
 • 2239
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 419 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/07/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9429
   B
   8214
   C
   0597
   D
   4678
   E
   0567
   G
   0732
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00713 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9429
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4678
 • 8214
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0597
 • 0567
 • 0732
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 429
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 265 vé


  Thể thao Baccarat casino Tỉ số bóng đá Tỉ số bóng đá Bóng rổ Cá độ thể thao Kết quả xổ Số Quảng Bình Game casino Kết quả xổ Số Bình Định Casino game poker Casino game nổ hũ Game poker poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker